Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

>

Ministar Radulović na virtuelnoj sjednici Savjeta UN: Crna Gora posvećena unapređenju ljudskih prava

Datum objave: 22.02.2021 18:40 | Autor: MVP

Ispis Štampaj stranicu


Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović učestvovao je danas na 46. sjednici Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, održanoj u virtualnom formatu. On je prvobitno čestitao Nazat Šamem Kan na izboru za predsjednicu Savjeta za ljudska prava,  tokom 15. ciklusa, poželivši joj uspješan mandat.

Ministar Radulović je, tokom izlaganja, istakao da se zemlje svijeta suočavaju sa nezampaćenom krizom koja utiče na sve segmente naših života, te da je ekonomske i socijalne konsekvence pandemije još uvijek nemoguće sagledati u potpunosti. Ono što posebno zabrinjava, kako je istakao, je činjenica da je sadašnja kriza pokazala osjetljivost ljudskih prava, posebno ranjivih društvenih grupa, kao i potrebu da se ona što prije dodatno zaštite. “Naš uspjeh u suočavanju sa ovim izazovima zavisi isključivo od naše volje da zajedno djelujemo”, apostrofirao je šef crnogorske diplomatije. Shodno tome, principi koji štite ljudska prava, demokratiju I vladavinu prava moraju biti u srži svih aktivnosti, planova i politika za efikasno upravljanje krizom i zajednički oporavak od nje. Stoga, kako je naveo, Crna Gora pozdravlja razvoj politika koje obezbjeđuju univerzalan i jednak pristup socijalnoj zaštiti, posebno u pogledu trenutne potrebe za vakcinama protiv korona virusa, te da je od suštinskog značaja da ona bude dostupna svima, pod jednakim uslovima.

 

U ovim jedinstvenim okolnostima, uloga Savjeta za ljudska prava je posebno značajna u pogledu očuvanja mehanizma koji će adresirati sve velike krize u kontekstu zaštite ljudskih prava, istakao je ministar Radulović. „Crna Gora želi da ojača svoj doprinos radu ovog tijela, zbog čega smo i istakli kandidaturu za učešće u Savjetu za period 2022-2024”, naglasio je ministar Radulović.

 

Šef crnogorske diplomatije je istakao da Crna Gora kontinuirano sprovodi sve aktivnosti u cilju unapređenja institucionalnog i legislativnog okvira u oblasti ljudskih prava te da otvoreno sarađuje sa Kancelarijom Visokog predstavnika Ujedinjenih nacija za ljudska prava. On je poručio da su prioriteti Crne Gore u Savjetu integralni dio naše evropske agende, fokusirane na vladavinu prava, ljudska prava i osnovne slobode, kao i da su reforme koje sprovodimo u kontekstu pristupanja EU komplementarne sa ciljevima Agende 2030. Ministar Radulović je dodao da ostajemo posvećeni reformama u pogledu rodne ravnopravnosti i eliminisanju svih oblika nasilja nad ženama, smanjenju socijalnih razlika i diskriminacije, promociji i zaštiti prava LGBTI grupa, migranata, Roma i ostalih manjina, kao i osoba sa invaliditetom. „Svjesni smo naših dostignuća ali i izazova i rizika u pogledu obezbjeđivanja zaštite ljudskih prava, stoga je potrebno dodatno raditi na postizanju daljih rezultata“ zaključio je ministar Radulović.


Ministarstvo vanjskih poslova