Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

NATO - North Atlantic Treaty Organisation

MVP

Sjeverno-atlantski savez ili NATO (eng: North Atlantic Treaty Organisation (NATO), fr: l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)) je najveća međunarodna vojno-politička organizacija u svijetu, osnovana 4. aprila 1949. godine u Vašingtonu. Politička dimenzija NATO-a ogleda se u promociji demokratskih vrijednosti, konsultacijama i saradnji država članica o vojno-odbrambenim pitanjima u cilju izgradnje povjerenja i sprječavanja konflikata, dok je vojna komponenta NATO-a zasnovana na posvećenosti mirnom rješavanju sporova. Ukoliko diplomatski napori ne uspiju, NATO ima vojnu moć za preduzimanje operacija u cilju rješavanja kriznih stuacija. One se sprovode u okviru klauzule o kolektivnoj odbrani osnivačkog ugovora NATO - član 5 Vašingtonskog ugovora ili pod mandatom Ujedinjenih nacija, nezavisno ili u saradnji sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Službeni jezici u NATO-u su engleski i francuski.

Države osnivači (1949. godine)

- Belgija - Island – Norveška - Kanada - Italija – Portugal - Danska - Luksemburg - Ujedinjeno Kraljevstvo - Francuska - Holandija - SAD

Države koje su pristupile NATO-u tokom Hladnog rata

- Grčka (1952) - Turska (1952) - Zapadna Nemačka (1955) - Španija (1982)

Države koje su pristupile NATO-u poslije Hladnog rata

- Češka Republika (1999) - Mađarska (1999) - Poljska (1999) - Bugarska (2004) - Estonija (2004) - Letonija (2004) - Litvanija (2004) - Slovačka (2004) - Slovenija (2004) - Rumunija (2004) - Albanija (2009) - Hrvatska (2009) - Crna Gora (2017) – Sjeverna Makedonija (2020)
Centralni NATO štab nalazi se u Briselu (Belgija). Pored 30 članica, 22 države učestvuju u NATO Partnerstvu za mir, sa 15 drugih država uključenih u programe istitucionalizovanih dijaloga. Kombinovani vojni troškovi svih NATO članica iznose oko 70% ukupnih troškova odbrane na svijetu.


MVP
NATO HQ Boulevard Leopold III B- 1110 Brussels Belgium