Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti

U Generalnom direktoratu za NATO i politiku bezbjednosti vrše se poslovi koji se odnose:

- na predlaganje, koordinaciju i vodjenje politika Vlade Crne Gore koje proističu iz članstva u NATO;

- političku saradnju sa NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima;

- izradu dokumenata i stavova za nastup Crne Gore na sastancima Sjevernoatlantskog savjeta (NAC-a), kao i za učešće crnogorskih zvaničnika na sastancima u drugim formatima i međunarodnim konferencijama u organizaciji NATO-a;

- vršenje analize podataka o političkim, vojnim, bezbjednosnim i drugim aktivnostima NATO-a;

- pružanje podrške i smjernica Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO;

- iniciranje prijedloga projekata i programa od interesa za Crnu Goru i praćenje njihove realizacije;

- koordinaciju procesa regionalne saradnje u oblasti bezbjednosti i učešće u regionalnim aktivnostima u ovoj oblasti;

- praćenje angažmana Crne Gore u vojnim operacijama i misijama pod okriljem NATO;

- praćenje procedura za upućivanje civilnih predstavnika-stručnjaka u mirovne misije i operacije po okriljem NATO;

- koordinaciju aktivnosti sa drugim resorima i institucijama, posebno Ministarstvom odbrane;

- pripremanje materijala i informisanje Vlade o aktivnostima Crne Gore u NATO;

- druge poslove iz oblasti svoje nadležnosti.


Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti