Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

NATO

Krajem decembra 2011. godine Vlada Crne Gore usvojila je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, kojim je definisana uloga Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti. Generalni direktorat za svoj osnovni cilj ima unaprijeđivanje odnosa sa NATO i zemljama članicama Saveza koje se nalaze u procesu integracije. Posebno je važno istaći značaj direktorata za održavanje i unaprijeđivanje političkog dijaloga između Crne Gore i NATO, aktivnostima CG u okviru Partnerstva za mir, kao i analizi političkih, vojnih, ekonomskih i drugih aktivnosti NATO. Iniciranje prijedloga projekata i programa od interesa za Crnu Goru i praćenje njihove realizacije su, takođe, djelatnosti Direktorata.

Pored navedenog, u Direktoratu se obavljaju i poslovi vezani za ostvarivanje saradnje sa drugim resorima i institucijama, posebno sa Ministarstvom odbrane, kao i poslovi koordinacije rada vladine Komisije za interresorne aktivnosti u okviru PzM. Priprema i učestvovanje u razgovorima, konferencije i okrugli stolovi iz oblasti saradnje s NATO, priprema materijala i informisanje Vlade o aktivnostima Crne Gore u NATO/Partnerstvu za mir, koordinacija i saradnja s Misijom Crne Gore pri NATO i drugi poslovi su takođe u djelokrugu Generalnog direktorata.

Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti

 Ul. Stanka Dragojevića br.2, 81 000 Podgorica

v.d. generalni direktor Dragana Radulović
Tel: +382 20 203 210
Tel: +382 20 225 593
Fax: +382 20 225 702

Email:  dragana.radulovic@mfa.gov.me