Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija

- Međunarodna organizacija rada - ILO (Crna Gora i ILO ; www.ilo.org)
- Organizacija za ishranu i poljoprivredu - FAO (Crna Gora i FAO ; www.fao.org)
- Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESCO (www.unesco.org)
- Svjetska zdravstvena organizacija - WHO (Crna Gora i WHO ; www.who.int)
- Međunarodni monetarni fond - IMF (www.imf.org)
-
Svjetska banka - WB (www.worldbank.com)
- Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo - ICAO ( www.icao.int)
- Međunarodna pomorska organizacija - IMO (Crna Gora i IMO ; www.imo.org)
- Međunarodna unija za telekomunikacije - ITU (Crna Gora i ITU ; www.itu.int)
- Univerzalna poštanska unija - UPU (www.upu.int)
- Svjetska meteorološka organizacija WMO (Crna Gora i WMO ; www.wmo.int)
- Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu - WIPO (Crna Gora i WIPO ; www.wipo.int)
- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede - IFAD (www.ifad.org)
- Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj - UNIDO (Crna Gora i UNIDO ; www.unido.org)
- Svjetska turistička organizacija - WTO (Crna Gora i WTO ; www.unwto.org)