Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Programi i fondovi Ujedinjenih nacija

- Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju - UNCTAD (www.unctad.org)
- Program Ujedinjenih nacija za kontrolu droge - UNDCP / dio Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal - UNODC (www.unodc.org)
- Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu - UNEP (Crna Gora i UNEP ; www.unep.org)
- Fond Ujedinjenih nacija za djecu - UNICEF (Crna Gora i UNICEF ; www.unicef.org)
- Program Ujedinjenih nacija za razvoj - UNDP (Crna Gora i UNDP ; www.undp.org)
- Fond za razvoj žena Ujedinjenih nacija - UNIFEM (www.unifem.org)
- Kapitalni fond za razvoj Ujedinjenih nacija - UNCDF (www.uncdf.org)
- Volonteri Ujedinjenih nacija - UNV (www.unv.org)
- Populacioni fond Ujedinjenih nacija - UNFPA (www.unfpa.org)
- Kancelarija Visokog komesara za izbjeglice - UNHCR (Crna Gora i UNHCR ; www.unhcr.org)
- Svjetski program za hranu - WFP (www.wfp.org)
- Agencija UN za pružanje pomoći i rad sa palestinskim izbjeglicama na Bliskom Istoku - UNRWA (www.unrwa.org)
- Program Ujedinjenih nacija za naseobine - UN HABITAT (www.unhabitat.org)