Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA)

MVPEI


Sporazum CEFTA 2006 su u Bukureštu 2006. godine potpisale: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Crna Gora, Srbija i Privremena administrativna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa UN Rezolucijom Savjeta bezbjednosti 1244. Do kraja 2007. godine Sporazum je stupio na snagu u svim zemljama potpisnicima.

Stvaranjem zone slobodne trgovine, zemlje Zapadnog Balkana se opredjeljuju za ekonomski i privredni razvoj, pokazujući da su sposobne da vode zajedničku ekonomsku politiku i preuzmu obavezu i odgovornost za budućnost čitavog regiona, što još više naglašava evropsku perspektivu ovog regiona i želju za pridruživanjem Evropskoj uniji.

Implementacija Sporazuma CEFTA 2006 za Crnu Goru predstavlja put ka daljoj liberalizaciji i olakšanju trgovine u regionu, povećanju stepena harmonizacije i transparentnosti koji će, praćen društveno-ekonomskim reformama, voditi potpunom prilagođavanju zakonodavstva, pa i članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji.

Od dana stupanja na snagu CEFTA 2006 sporazuma, pa do kraja 2007. godine, Republika Makedonija vršila je ulogu predsjedavajućeg. Predsjedavajući Sporazumom u 2008. godini je Republika Moldavija. Više informacija o aktivnostima Republike Moldavije u okviru predsjedavanja CEFTA možete naći na web adresi: http://www.chairmanship.mfa.md/central-european-free-trade-agreement