Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Savjet za regionalnu saradnju (RCC)

MVPEI
Savjet za regionalnu saradnju (RCC)
nastao je odlukom država članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i Evropske unije (EU) o transformaciji Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu (PSJIE) u mehanizam regionalnog vlasništva. Glavni cilj transformacije je preuzimanje regionalnog vlasništva nad regionalnom saradnjom i odgovornosti za budući napredak Jugoistočne Evrope.

Završni sastanak Regionalnog stola PSJIE u Sofiji 27. februara 2008. godine označio je i posljednji korak u transformaciji PSJIE u novi okvir regionalne saradnje, odnosno Savjet za regionalnu saradnju, čija inauguracija je održana istog dana.

RCC će biti prioritetno posvećen saradnji u sljedećim oblastima:

  1. ekonomski i socijalni razvoj;
  2. infrastruktura i energetika;
  3. pravda i unutrašnji poslovi;
  4. bezbjednosna saradnja i
  5. izgradnja ljudskih resursa.

Uz sve gore navedene oblasti posebna pažnja biće posvećena jačanju parlamentarne saradnje među državama Jugoistočne Evrope.

Crna Gora je potpisala i ratifikovala »Ugovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlada ostalih država članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, Privremene uprave Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244, o aranžmanu zemlje domaćina« za osnivanje Sekretarijata RCC. Ugovor obuhvata generalne pravne odredbe koje se odnose na funkcionisanje Sekretarijata RCC sa sjedištem u Sarajevu, regulativu koja propisuje formalno-pravni status Sekretarijata, kao i propise koji se odnose na privilegije i imunitete zaposlenih u Sekretarijatu.


Sekretarijat RCC

Sjedište Sekretarijata RCC je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, a za generalnog sekretara izabran je hrvatski diplomata g-din Hidajet-Hido Biščević.

Više informacija o aktivnostima RCC možete naći na zvaničnom sajtu: www.rcc.int.