Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjegla lica (MARRI)

MVPEI

Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjegla lica se bavi pitanjima kretanja ljudi u Zapadnom Balkanu kroz promovisanje tješnje regionalne saradnje i sveobuhvatnog, zajedničkog i usklađenog pristupa pitanjima azila, migracija, kontrole granica, viznih  režima, povratka raseljenih lica i naseljavanja, u cilju prihvatanja međunarodnih i evropskih standarda.

Cilj MARRI je da doprinese kontrolisanom i slobodnom kretanju ljudi, u interesu sigurnosti i prosperiteta, pokrivajući sledeće oblasti:

 • Azil
 • Migracije
 • Zajedničko upravljanje granicama
 • Vizni režim i konzularna saradnja
 • Povratak/naseljavanje izbjeglica/raseljenih lica.

MARRI je osnovan 2003. godine u okviru Pakta stabilnosti za JIE spajanjem Regionalne inicijative za povratak – RRI i Inicijative za migraciju i azil – MAI. Od jula 2004. godine ova inicijativa je pod regionalnim vlasništvom kao dio Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Članice MARRI su:

 • Albanija
 • Bosna i Hercegovina
 • Hrvatska
 • Makedonija
 • Crna Gora
 • Srbija.

Nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora je 2. oktobra 2006. godine primljena u članstvo MARRI.

Regionalni centar MARRI u Skoplju je otvoren u septembru 2004. godine kao sektetarijat MARRI Regionalnog foruma, s ciljem realizacije političkih zaduženja MARRI. Sve članice Regionalnog foruma imaju svoje predstavnike u Centru, koji djeluje kao središte za konsultacije, dijalog, obuku, izgradnju kapaciteta, razmjenu informacija i ostale regionalne aktivnosti.

Hronologija dosadašnjih predsjedavanja:

 • April 2004 - april 2005.     Albanija
 • April 2005 - april 2006.     Srbija i Crna Gora
 • April 2006 - april 2007.     Bosna i Hercegovina
 • April 2007 - april 2008.     Hrvatska
 • April 2008 - april 2009. Makedonija.