MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

SEECP i Savjet za regionalnu saradnju (RCC)

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), kao politički okvir i autentični glas regiona, kroz promovisanje i jačanje dobrosusjedskih odnosa između zemalja Jugoistočne Evrope, na najbolji način korespondira sa očekivanjima, zahtjevima i interesima EU i NATO. Politički okvir ovog procesa saradnje konstantno doprinosi unutrašnjem usklađivanju ciljeva i interesa zemalja regiona, na njihovom putu ka evropskim i evroatlantskim integracijama. Savjet za regionalnu saradnju (RCC) je nastao odlukom država članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi i Evropske unije o transformaciji Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu u novi mehanizam – Savjet za regionalnu saradnju, kao unutrašnji mehanizam za ostvarenje dva glavna cilja, i to koncept regionalnog vlasništva i projektno – orjentisane saradnje.

Savjet za regionalnu saradnju, kao operativno tijelo SEECP, obavlja funkciju koordinacionog centra za regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi i foruma uz kontinuirano učešće svih članova međunarodne zajednice. RCC obezbjeđuje političke smjernice i prima inpute od relevantnih regionalnih organizacija i inicijativa koje djeluju u specifičnim oblastima saradnje

Kao nasljednik Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, Savjet za regionalnu saradnju (RCC) pomaže regionalnu saradnju i podržava evropske i evro-atlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi. Savjet je u svom radu usredsređen na privredni i društveni razvoj, infrastrukturu i energetiku, pravosuđe i unutrašnje poslove, bezbijednosnu saradnju, izgradnju ljudskih potencijala i parlamentarnu saradnju. Sjedište RCC-a je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.