Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) - Opšte informacije

MVPEI

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) je regionalni okvir saradnje koji je iniciran juna 1996. godine na sastanku ministara inostranih poslova zemalja Jugoistočne Evrope (JIE) u Sofiji, sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa između zemalja JIE i transformisanja regiona u zonu mira, bezbjednosti, stabilnosti i saradnje.

Članice SEECP su 12 država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Srbija i Turska.

Najznačajniji dokument SEECP je "Povelja o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, bezbjednosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi", čiji je depozitar Rumunija. U Povelji se navodi da je primarni cilj SEECP jačanje dobrosusjedskih odnosa među državama regiona, transformisanjem regiona u oblast mira, bezbjednosti, stabilnosti i saradnje, i to kroz: jačanje političke i bezbjednosne saradnje, jačanje ekonomske saradnje i jačanje saradnje u oblasti demokratije, vladavine prava i borbe protiv kriminala.

Politički okvir ovog procesa saradnje pokriva pitanja bezbjednosti i stabilnosti, razvoj saradnje na planu ekonomije i zaštite životne sredine, promovisanje humanitarne, socijalne i kulturne saradnje, kao i saradnje u oblasti pravde, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, trgovine drogom, oružjem i ljudima.

Sastancima SEECP na najvišem nivou, kao gosti predsjedavajućeg, prisustvuju i predstavnici Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Savjeta Evrope, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija.

Pored sastanaka na nivou šefova država i vlada, ministara inostranih poslova i političkih direktora, značajni su i Koordinacioni sastanci SEECP Trojke (aktuelni, prethodni i naredni predsjedavajući), predstavnika RCC i EK, kao i sastanci predsjednika parlamenata i predstavnika pojedinih resora.

Predsjedavanje SEECP traje godinu dana, obično od juna do juna naredne godine, a predsjedavajući je ministar inostranih poslova. Procesom saradnje, od osnivanja, predsjedavanje se vršilo sljedećim redom:

1996. – Bugarska

1997. – Grčka

1998. – Turska

1999. – Rumunija

2000. – Makedonija

2001. – Albanija

2002. – Srbija i Crna Gora

2003. – Bosna i Hercegovina

2004. – Rumunija

2005. – Grčka

2006. – Hrvatska

2007. – Bugarska

2008. – Moldavija

2009. – Turska

2010/2011 – Crna Gora

2011/2012  - Srbija

2012/2013 - Makedonija