Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Crna Gora i Organizacija za zabranu hemijskog naoružanja

Nakon obnavljanja državnosti, Crna Gora je 3. juna 2006. godine pristupila Konvenciji o hemijskom naoružanju, čime je postala i punopravna članica OPCW. Time je Crna Gora, kao država ugovornica, preuzela, između ostalih, i obavezu da usvoji neophodne zakonske mjere koje će omogućiti zabranu svih aktivnosti propisanih Konvencijom. Takođe, svaka država članica OPCW je u obavezi formirati Nacionalni tim za zabranu hemijskog naoružanja, čija je dužnost koordiniranje aktivnosti nadležnih državnih institucija i ostvarivanje saradnje sa tijelima OPCW i njenim državama članicama.

Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore je koordiniralo aktivnosti međuresorne Radne grupe za formiranje Nacionalnog tima Crne Gore za zabranu hemijskog naoružanja. Vlada Crne Gore je na sjednici od 5. aprila 2007. godine na osnovu predloga Radne grupe, donijela odluku o formiranju Nacionalnog tima Crne Gore za zabranu hemijskog naoružanja i imenovala njegove članove, iz nadležnih institucija Crne Gore.

Ministarstvo inostranih poslova je 28. septembra 2007. godine podnijelo Tehničkom sekretarijatu OPCW Inicijalnu deklaraciju, koja je u prilogu sadržala Izvještaj o stanju nacionalnog krivičnog zakonodavstva koje obezbjeđuje dosljednu primjenu Konvencije o zabrani hemijskog naoružanja, kao i Izvještaja o važećim trgovinskim mjerama koje su u skladu sa pomenutom Konvencijom. Inicijalna deklaracija predstavlja osnov za saradnju država članica sa Organizacijom i sadrži opšte podatke u odnosu na posjedovanje, upotrebu i transport hemijskog naoružanja u zemlji. Izvještaj o nacionalnim programima zaštite od hemijskog naoružanja, u skaldu sa paragrafom 4 člana X Konvencije o zabrani hemijskog oružja, Ministarstvo inostranih poslova je proslijedilo 11. oktobra 2007. godine.

Stalni predstavnik Crne Gore pri EU Slavica Milačić je 12. novembra 2007. godine predala akreditivno pismo Generalnom direktoru OPCW. Time je Crna Gora uspostavila i Stalno predstavništvo Crne Gore pri OPCW.

Delegacija Crne Gore je aktivno učestvovala na 12. zasijedanju Konferencije država članica OPCW, održanom u Hagu 5-9. novembra 2007.


Regionalni sastanak predstavnika zemalja učesnica Procesa stabilizacije i pridruživanja uključenih u implementaciju Konvencije o zabrani hemijskog oružja


Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je 18. oktobra 2007. godine u Sarajevu organizovalo Sastanak predstavnika zemalja učesnica Procesa stabilizacije i pridruživanja uključenih u implementaciji Konvencije o zabrani hemijskog oružja (CWC). Regionalni sastanak je imao za cilj razmjenu iskustava iz oblast  granične i carinske kontrole uvoza, izvoza i tranzita hemikalija u režimu Konvencije. Unaprijeđenjem međusobne saradnje u sprovođenju Konvencije pruža se zanačajan doprinos jačanju regionalne i globalne sigurnosti.

Učesnici sastanka su usvojili zaključke prema kojima je neophodno što prije odrediti zajedničke granične prelaze na koje će se, u svrhu odgovarajuće carinske i druge kontrole, upućivati robe i supstance navedene u Konvenciji. Takođe, utvrđeno je da je, s obzirom da je pitanje tehničke opremljenosti jedna od kritičnih tačaka zemalja u regionu, potrebno izraditi zajednički projekat unaprijeđenja kapaciteta u ovoj oblasti. Ovakav regionalni pristup olakšao bi dobijanje pomoći i podrške kako od Tehničkog sekretarijata OPCW, tako i od Evropske unije.

S obzirom na to da je finalizacija ovoga projekta od velikog značaja za Crnu Goru, na nivou Nacionalnog tima Crne Gore postignut je dogovor da Ministarstvo inostranih poslova, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i javne uprave, izvrši pripreme i koordinaciju aktivnosti na planu organizacije dvodnevnog regionalnog sastanka. Pomenuti sastanak je održan u Podgorici 13-14. februara 2008. godine i u okviru njega je razmatran napredak ostvaren na planu utvrđivanja zajedničkih graničnih prelaza. Na sastanku je potvrđeno da, pri usaglašavanju preostalih spornih zajedničkih prelaza, treba posebnu pažnju posvetiti postojećoj opremljenosti prelaza, kao i perspektivi za opremanje istih. Učesnici su se saglasili da je potrebno precizno utvrditi način i kanale komunikacije neophodne za ostvarivanje zaključaka koji će biti usvojeni na Drugom sastanku. U tom svijetlu odlučeno je da, do narednog sastanak, koji će biti nastavak započetog procesa, ulogu koordinatora ima predsjedavajući Drugog sastanka, odnosno Nacionalni tim za zabranu hemijskog oružja Crne Gore.

Jedan od ciljeva Sastanka bila je i razmjena iskustava u oblasti implementacije Konvencije, kako kroz izgradnju zakonodavnog okvira, tako i kroz prijem inspekcijskih timova Organizacije za zabranu hemijskog oružja. Sličnost pravnih sistema i pravno nasljeđe koje je zajedničko većini učesnica Sastanka uveliko olakšava komparaciju zakonskih i drugih rješenja. Takođe, u okviru ove tačke dnevnog reda, delegacije su prezentovale svoja iskustva u oblasti inspekcijskog nadzora.