Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Crna Gora i Međunarodna agencija za atomsku energiju

Crna Gora je primljena u članstvo IAEA 30. oktobra 2006. godine. Takođe, Crna Gora je izvršila sukcesiju u odnosu na konvencije čija je strana ugovornica bila u okviru ranijih državnih aranžmana, a čiji je depozitar Generalni direktor Agencije. Saradnja Crne Gore sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju najvećim dijelom odvija se kroz projekte tehničke pomoći IAEA. Crna Gora je potpisala sa Agencijom za atomsku energiju Sporazum o zaštitnim mjerama, Dodatni protokol i Protokol o malim količinama 19. maja 2008. godine. Delegacija Vlade Crne Gore je učestvovala na 51. i 52. redovnom zasijedanju Generalne konferencije IAEA. Na marginama 52. zasijedanja, 30. septembra 2008. godine, potpisan je Okvirni program za zemlju (CPF) između Vlade Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Okvirni program obuhvata razvojne prioritete koji su usaglašeni sa predstavnicima nadležnih organa Crne Gore i IAEA za period 2008 -2013. godine. Na osnovu iskazane zainteresovanosti nadležnih državnih instutucija za oblast zaštite od zračenja kao prioriteti definisane su sljedeće oblasti: zaštita životne sredine, medicina - oblast onkologije (radioterapija) i nedozvoljeni promet nuklearnog i ostalog radioaktivnog materijala na graničnim prelazima. S tim u vezi odobreni su sljedeći nacionalni projekti:

  • MNE2007002: „Unapređenje sistema u cilju uspostavljanja efikasnog sistema monitoringa nedozvoljenih sastojaka u hrani i sistema kontrole vazduha“ (JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“);
  • MNE2007003: „Podrška razvoju regulatorne infrastrukture u Crnoj Gori“ (Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine);
  • MNE2007001: „Unapređenje usluga u oblasti radioterapije Kliničkog centra Crne Gore prema pacijentima sa malignitetom“(Klinički centar Crne Gore – Klinika za onkologiju).