Мања слова Већа слова РСС

Међународно-правни послови
МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Генерални директорат за медјународно-правне послове

Генерални директорат за међународно правне послове врше послови који се односе на: праћење развоја међународног права и његових института; праћење и анализирање међународно-правног положаја и обавеза Црне Горе у међународним односима, општих и посебних питања међународног права од значаја за Црну Гору и службу вањских послова; праћење међународно-правних аспеката сукцесије (бивше СФРЈ у погледу међународних уговора и имовине); праћење међународно-правних аспеката оснивања, развоја и дјеловања међународних судова (као што су Међународни кривични суд УН-а, Међународни кривични суд за подручје бивше Југославије УН-а, Међународни суд правде УН-а, Европски суд правде, Европски суд за људска права СЕ, и др.); праћење и усмјеравање процеса ступања Црне Горе у међународне уговорне односе; праћење међународно-правних аспеката односа Црне Горе и ЕУ; организовање, а по потреби и вођење преговора за закључивање међународних уговора; правно-техничку редактуру текстова међународних уговора, старање о њиховом потписивању, чувању и евиденцији; старање о потврђивању, објављивању, ступању на снагу и регистрацији међународних уговора у складу са Законом о закључивању међународних уговора; вођење Збирке међународних уговора и вршење стручних послова у вези са трајним чувањем двостраних и вишестраних међународних уговора и међународних аката; вршење стручних послова и радњи према депозитарима вишестраних међународних уговора (израда исправа о потврђивању, приступању и др); вршење депозитарске функције у вези са међународним уговорима, чији је депозитар Црна Гора; у сарадњи с другим органима државне управе, вођење поступка и преговора у погледу сукцесије међународних уговора бивше Југославије и државне заједнице Србије и Црне Горе и припремања потребних материјала у вези са тим; праћење имплементације међународних рестриктивних мјера и стварање правног основа за њихову имплементацију на националном нивоу; друге послове из свог дјелокруга.

Прописи који се односе на медјународне уговоре:

- Устав Црне Горе
- Бечка конвенција о праву међународних уговора из 1969;
- Бечка конвенција о сукцесији држава у односу на међународне уговоре из 1978.
- Бечка конвенција о праву међународних уговора између држава и међународних организација или међународних организација из 1981.