Мања слова Већа слова РСС
МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Међународне рестриктивне мјере (УН, ЕУ и други)

Међународне рестриктивне мјере (санкције) су инструмент дипломатске или економске природе у циљу успостављања и очувања међународног мира и безбједности, поштовања људских права и основних слобода, борбе против тероризма и ширења оружја за масовно уништење (пролиферација), развоја и јачања демократије, владавине права и постизања других циљева у складу са међународним правом.

Према Повељи Уједињених нација (глава ВИИ члан 41) Савјет безбједности УН је одговоран за усвајање резолуција чије мјере су обавезујуће за све чланице УН, а које имају за циљ одржавања и успостављање мира и безбједности.

Резолуције Савјета безбједности Уједињених нација којима су утврђене рестриктивне мјере према означеним лицима са листе Уједињених нација Црна Гора примјењује директно (објављују се у оригиналу, одмах по усвајању, на интернет страници Министарства и примјењују се, без одлагања).

С друге стране Европска унија самостално усваја рестриктивне мјере у складу са различитим циљевима сопствене вањске и безбједносне политике, политике заштите људских права, владавине права и демократских принципа. Сагласно томе Савјет ЕУ доноси одлуке о увођењу рестриктивних мјера у односу на државе, физичка и правна лица и групе, односно недржавне актере, са којима Црна Гора као земља кандидат има обавезу да се усаглашава.

Начин увођења, примјене и укидања међународних рестриктивних мјера у Црној Гори прописан је Закон о медјународним рестриктивним мјерама („Службени лист Црне Горе“, број 56/18).

Сагласно Закону, међународне рестриктивне мјере у Црној Гори се уводе на основу:

• резолуција Савјета безбједности Уједињених нација, усвојених на основу главе ВИИ Повеље Уједињених нација;
• аката Европске уније;
• одлука других међународних организација чији је Црна Гора члан или чијим се изјавама придружује у складу са вањскополитичким приоритетима;
• других основа, у складу са међународним правом.

Рестриктивне мјере су:

• прекид дипломатских односа;
• потпуни или дјелимични прекид економских односа;
• потпуно или дјелимично ограничење увоза, извоза, транзита, транспорта, пружања услуга и саобраћајних, поштанских и других комуникација;
• ембарго на наоружање, војну опрему и робу двоструке намјене одређену прописима о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке намјене;
• ограничење уласка у Црну Гору;
• ограничење располагања и стицања средстава и/или друге имовине (замрзавање).

Рестриктивне мјере примјењују се према:

• државама;
• црногорском држављанину;
• странцу и лицу без држављанства који борави на територији Црне Горе у складу са законом којим се уређују услови за боравак странаца на територији Црне Горе и потврђеним међународним уговорима;
• привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику који је уписан у одговарајући регистар у складу са прописима Црне Горе;
• страном друштву које обавља привредну дјелатност преко свог дијела друштва на територији Црне Горе; и
• страном правном или физичком лицу које има у својини, државини или под контролом средства и/или другу имовину у Црној Гори.

Рестриктивне мјере уводе се и према правним или физичким лицима који су као терористи и терористичке организације или финансијери терориста или терористичких организација означени националном листом коју утврђује Влада, на предлог Вијећа за националну безбједност, у складу са прописом којим се уређују основе обавјештајно безбједносног сектора Црне Горе.

Сагласно одредбама Закона (члан 16) рестриктивне мјере у оквиру своје надлежности, односно дјелатности, примјењују државни органи, органи државне управе, органи локалне самоуправе и органи локалне управе, банке и друге финансијске организације, друга правна и физичка лица која врше јавна овлашћења или јавну службу. Сва физичка и правна лица обавезна су да се уздржавају од било каквог пословног односа, пружања услуга или помоћи означеним лицима, као и са њима, непосредно или посредно, повезаним лицима.