MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Vizni režim za strane državljane

MVPEI

Ruska Federacija

MVPEI

Državljani Ruske Federacije, u periodu od 15. aprila do 31. oktobra 2019. godine, mogu ulaziti, prelaziti ili boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize.