Мања слова Већа слова РСС
МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Прелети авиона

Генерални Директорат за конзуларне послове врши, поред других конзуларних послова, и послове:

  1. Прибављања дозвола за прелет и слијетање црногорских државних ваздухоплова на територије страних држава (превоз највиших државних делегација и функционера)

  2. Пријема, обраде и издавање дипломатских одобрења за прелет или слијетање страних државних ваздухоплова на територију Црне Горе, уз сталну комуникацију са страним ДКП и у координацији са надлежним државним органима (Министарство одбране, Агенција за контролу летења, Агенција за цивилно ваздухопловство...)

За ову конзуларну активност не постоји дежурна служба која је доступна 24 часа дневно, 7 дана у недјељи, већ се она обавља у оквиру редовног радног времена, радним даном од 9.00 до 17.00 часова.

У циљу ефикасности и оперативности, као и отклањања било каквих нејасноћа, проблема или пропуста, а да би се могло благовремено поступити по захтјеву за прелет/слијетање ваздухополова, потребно је придржавати се сљедећег упутства:

И.  За прибављања дозвола за прелет и слијетање црногорских државних ваздухоплова на територије страних држава

1.1. Поднијети захтјев у писаној форми Генералном Директорату за конзуларне послове, на фаx: +382 20 225 650  или поштом (Новака Милошева 8, Подгорица) преко архиве Министарства вањских послова и европских интеграција Црне Горе. Захтјев мора обавезно да садржи информације:

- Предмет захтјева: Обезбјеђење дозвола за прелет∕слијетање авиона (име авио-компаније или тип на релацији: нпр. Подгорица-Штокхолм-Подгорица);

- Навести за које државе се дозвола тражи. (нпр. Молимо да обезбиједите дозволе за прелет∕слијетање сљедећих територија: нпр. Србије, Мађарске, Словачке, Чешке, Пољске и Шведске);

- Сврха лета: Превоз званичне делегације Црне Горе, коју предводи г-дин..... (са именима и презименима свих путника и функцијама коју обављају);

- Основне податке о ваздухоплову: тип авиона, регистарска ознака, позивни знак.

- Име контакт особе, бројеве телефона на које се може контактирати подносилац захтјева, број факса и е-маил адресу, као и дјеловодни број органа који упућује захтјев.

1.2. Захтјев у прилогу мора садржавати и детаљан план лета са (поред података о ваздухоплову) подацима о ваздушним рутама (коридорима), улазно-излазним тачкама и датумима и временима (УТЦ), односно попуњени образац који је у прилогу.

1.3. За неке државе је потребно обавезно попунити и посебне формуларе (нпр. Турска, Бугарска, Иран, Велика Британија, Бјелорусија, Чешка).  То практично значи да  план летења треба да прати и онолико попуњених формулара колико је земаља укључено у прелет, а које то захтијевају додатно уз план летења (плус додатни формулар ако је одређена земља укључена у руту и у одласку и у повратку).

1.4. Имајући у виду потребу да се испоштују прописани рокови од стране других земаља, захтјеви треба да буду поднешени благовремено, а најмање 5 радних дана прије планираног лета.  При томе треба имати у виду чињеницу да неке европске државе немају организовану службу доступну ван радног времена, током викенда, државних и вјерских празника, која се бави рјешавањем захтјева за издавање дипломатских одобрења (нпр. Холандија, Швајцарска, Белгија).

1.5. У циљу постизања максималне ефикасности и боље координације у комуникацији, неопходна је претходна најава доставе захтјева службенику Генералног Директората за конзуларне послове задуженом за обезбјеђивање дозвола за прелет∕слијетање државних ваздухоплова, у времену од 9.00 до 17.00 часова, на телефон +382 20 225 650.

1.6. У случају измјене података из основног захтјева такође је потребно доставити захтјев за измјену у писаној форми на начин како је то напријед назначено.

ИИ.  За одобрења за прелет или слијетање страних државних ваздухоплова на територију Црне Горе

Страна ДКП или министарства вањских послова подносе захтјев за издавање дипломатских одобрења за прелет или слетање страних државних ваздухоплова на територију Црне Горе Генералном Директорату за конзуларне послове, дипломатским путем, 5 радних дана прије планираног лета и уз попуњавање одговарајућег обрасца захтјева.
- Преузмите формулар у МВП_ФОРМУЛАР_ЗА_ПРЕЛЕТ.доц или ПДФ формату.

Захтјеви који се односе на превоз војне опреме, наоружања и робе двоструке мањене, морају се  такође поднијети најмање 5 радних дана прије планираног лета како би благовремено биле обезбијеђене одговарајуће дозволе надлежних органа.