MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Šta je viza?

Šta je viza?

Viza je odobrenje koje strancu omogućava ulazak, boravak i tranzit preko teritorije Crne Gore. Vizni režim, na predlog organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, propisuje Vlada Crne Gore.

Samo posjedovanje vize nije i garancija ulaska u Crnu Goru, već moraju biti ispunjeni i ostali uslovi za ulazak i boravak stranaca u Crnoj Gori propisani Zakonom o strancima (“Službeni list CG” 12/18 i 3/19)

Vizni režim između Crne Gore i drugih država regulisan je Uredbom o viznom režimu (Službeni list CG“, br. 33/19 i 67/20) (Uredbu možete preuzeti OVDJE ) .

Viza ne predstavlja odobrenje za rad u Crnoj Gori. Licu koje namjerava da radi u Crnoj Gori mora dobiti odobrenje privremenog boravka radi zapošljavanja ili sezonskog rada, a na osnovu prethodno izdate radne dozvole.