МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Поступак за издавање визе

Захтјев за издавање визе странац подноси лично, на посебном обрасцу.

За странца који је малољетан, односно пословно неспоспособан, захтјев подноси родитељ, односно његов законски заступник.

Уз захтјев за издавање визе странац је, зависно од врсте визе коју тражи, дужан да приложи :

  • важећу путну исправу -  рок важења путне исправе у коју се уноси виза мора бити најмање три мјесеца дужи од рока важења визе
  • једну фотографију у боји, величине 35 x 45 мм,,
  • доказ о сврси боравка у Црној Гори (позивно односно гарантно писмо правне или физичке особе из Црне Горе),
  • доказ о осигураном смјештају (потврда о уплаћеном туристичком аранжману, хотелској или другој резервацији смјештаја),
  • доказ да посједује довољно средстава за трошкове издржавања током боравка у  Црној Гори, као и за повратак у матичну државу или за путовање у трећу државу (готовина, чекови, потврда средствима на банковном рачуну),
  • доказ о средству путовања или намјери повратка у државу из које долази или у трећу државу (повратна путна карта, саобраћајна и возачка дозвола),
  • доказ о здравственом осигурању,
  • доказ о уплати конзуларне таксе
  • друге доказе на основу којих се може цијенити оправданост захтјева за издавање визе.

Детаљније о процедури издавања виза видјети у документу Правилник о визама и визним обрасцима (можете преузети у секцији Библиотека )