Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Korisne informacije za putovanja

Opšte informacije

Provjerite prije putovanja da li vam je potrebna viza za države u koje namjeravate da putujete.

Provjerite valutu koja je sredstvo plaćanja u zemlji u koju putujete, da li je moguće plaćanje kreditnom karticom i obezbijedite minimalni iznos novca koji je potreban da pokrije troškove boravka.

Preporučujemo da napravite kopiju pasoša. Fotokopija pasoša ili neki drugi dokument sa fotografijom će olakšati i ubrzati izdavanje putnog lista u slučaju njegovog gubitka.

Stranac koji dolazi u posjetu Crnoj Gori i ne koristi usluge smještaja u hotelu, motelu ili nekom drugom turističkom objektu, dužan je da nadležnom organu unutrašnjih poslova prijavi boravak i promjenu adrese stana narednog dana od dana dolaska u Crnu Goru, odnosno u roku od 24 časa od čina promjene boravišta ili promjene adrese stana. Ukoliko stranac prilikom posjete Crnoj Gori koristi usluge smještaja uz naplatu (hoteli, moteli i sl.), nema potrebe da sam vrši prijavu boravka.

Zdravstvena zaštita

Preporučujemo da se zbog bolesti ptičijeg gripa, SARS-a, ebole, malarije, virusnog meningitisa i drugih mogućih zaraznih bolesti, prije putovanja informišete na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (www.who.inf).

Informacije o zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori se mogu dobiti na sajtu Instituta za javno zdravlje (www.ijzcg.me).

Poštovanje lokalnih propisa i običaja

Preporučujemo da poštujete običaje i ponašate se u skladu sa zakonima zemlje u koju putujete. Upoznavanjem sa lokalnim zakonima i običajima izbjećićete moguće neugodne situacije. Prilikom ulaska u drugu državu poštujete njeno zakonodavstvo o strancima i svoje prebivalište prijavite nadležnim organima. Ukoliko odlazite na duži boravak u stranu državu savjetujemo da se u diplomatskom predstavništvu strane države informišete koji su vam dokumenti potrebni i kakav je postupak koji uređuje vaš boravak.

Neke države predviđaju dugogodišnje kazne zatvora i smrtnu kaznu za posjedovanje narkotika i drugih zabranjenih supstanci.

Druge korisne informacije

Terorizam je postao globalni fenomen i činjenica o kojoj se mora voditi računa prilikom planiranja putovanja u inostranstvo. Teroristički napadi su izvođeni na prostorima na kojima se okuplja veći broj ljudi i u njima je bilo mnogo civilnih žrtava.