МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Гарантно или позивно писмо

Приликом подношења захтјева за визу за боравак у Црној Гори, у зависности од тога да ли долази у приватну или службену посјету, странац мора да приложи гарантно писмо физичког или позивно писмо правног лица, државног органа у Црној Гори или организатора међународног скупа или манифестације, којим се гарантује оправданост његовог доласка у Црну Гору, евентуално сношење трошкова боравка и повратак у матичну државу наког истека рока важења визе.

Садржина гарантног, односно позивног писма прописана је одредбама члана 5 Правилника о визама и визним обрасцима

Образац Гарантног писмо (за физичка лица)

Образац Позивног писмо (за правна лица)