Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Garantno ili pozivno pismo

Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu za boravak u Crnoj Gori, u zavisnosti od toga da li dolazi u privatnu ili službenu posjetu, stranac mora da priloži garantno pismo fizičkog ili pozivno pismo pravnog lica, državnog organa u Crnoj Gori ili organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije, kojim se garantuje opravdanost njegovog dolaska u Crnu Goru, eventualno snošenje troškova boravka i povratak u matičnu državu nakog isteka roka važenja vize.

Sadržina garantnog, odnosno pozivnog pisma propisana je odredbama člana 5 Pravilnika o vizama i viznim obrascima

Obrazac Garantnog pismo (za fizička lica)

Obrazac Pozivnog pismo (za pravna lica)