МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Путне исправе

Од  31. децембра 2009. године више не важе пасоши издати на обрасцу СРЈ (тзв. плави пасоши).

Закон о путним исправама("Сл. лист Црне Горе бр. 21/08"), који је почео да се примјењује од  1. јула 2008. године, прописује да се црногорским држављанима издају сљедеће путне исправе: пасош, дипломатски пасош, службени пасош и путни лист, као и путне исправе које се издају на основу међународних уговора. Путном исправом сматра се и поморска књижица, ако је у њу унијета виза.

Дипломатско-конзуларна представништва Црне Горе издају нашим држављанима у иностранству сљедеће путне исправе:

  1. пасош
  2. путни лист

За вријеме боравка у другој држави, пасош служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о црногорском држављанству.

Путни лист је путна исправа која се издаје црногорском држављанину који је у другој држави остао без путне исправе, ради повратка у Црну Гору.

ПАСОШ

Нови црногорски пасош је биометријски и издају га надлежни органи унутрашњих послова.

Захтјев за издавање пасоша може се, за сада, поднијети у дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе:  генералним конзулатима у Франкфурту и у Њујорку.

За издавање пасоша, поред личног присуства, поребна су сљедећа документа:
- извод из матичне књиге рођених, односно матичног регистра рођених,
- увјерење о држављанству,
- доказ о идентитету (стари пасош, лична карта и др).

За издавање пасоша дјеци до 18 година, поред личног присуства дјеце, обавезно је и присуство оба родитеља, или једног са уредно овјереним овлашћењем од другог, које мора бити преведено на црногорски језик.

Рок важења пасоша је 10 година. Изузетно, дјетету до навршене четврте године живота, пасош се издаје са роком важења од двије (2) године.

Црногорски држављани којима је важност пасоша истекла у току боравка у иностранству, за повратак у земљу могу добити путни лист у најближем дипломатско-конзуларном представништву Црне Горе, а у земљама у којима Црна Гора нема своје представништво у ДКП Србије, а они које се налазе у Азербејџану, Грузији, Јерменији, Молдавији и Казахстану - у ДКП Бугарске у овим земљама.

За дијете рођено у иностранству потребно је да родитељ подносе захтјев за упис у матичну књигу рођених и у Књигу држављана Црне Горе.

Захтјев за упис се подноси надлежном ДКП Црне Горе у иностранству, уз вишејезични међународни образац, или уз национални извод из матичне књиге рођених с преводом на наш језик, овјереним од нотара или овлашћеног преводица који ДКП доставља у земљу на даљи поступак уписа у Матичне књиге.

ПУТНИ ЛИСТ

Приликом боравка у иностранству може се десити губитак пасоша. У том случају треба, без одлагања, пријавити полицијским органима стране државе губитак пасоша и обавезно узети потврду о томе. Након пријаве губитка пасоша обратити се најближем ДКП Црне Горе, ради издавања путног листа.

За издавање путног листа потребна су сљедећа документа:
- доказ о држављанству
- доказ о идентитету
- 2 фотографије (3,5 x 4,5 цм)

Уколико се не посједују нека од наведених докумената или их је немогуће прибавити, надлежно ДКП ће се побринути за обезбјеђење неопходног ради издавања путног листа и омогућавања повратка у земљу.

У циљу пружања конзуларне заштите и издавање путног листа, у оним земљама гдје Црна Гора нема своје дипломатско-конзуларно представништво, могуће је обратити се ДКП Републике Србије. Такође, наши држављани у Азербејџану, Јерменији, Грузији, Молдавији и Казахстану могу се обратити ДКП Републике Бугарске.