MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Putne isprave

Od  31. decembra 2009. godine više ne važe pasoši izdati na obrascu SRJ (tzv. plavi pasoši).

Zakon o putnim ispravama("Sl. list Crne Gore br. 21/08"), koji je počeo da se primjenjuje od  1. jula 2008. godine, propisuje da se crnogorskim državljanima izdaju sljedeće putne isprave: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš i putni list, kao i putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnih ugovora. Putnom ispravom smatra se i pomorska knjižica, ako je u nju unijeta viza.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Crne Gore izdaju našim državljanima u inostranstvu sljedeće putne isprave:

  1. pasoš
  2. putni list

Za vrijeme boravka u drugoj državi, pasoš služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o crnogorskom državljanstvu.

Putni list je putna isprava koja se izdaje crnogorskom državljaninu koji je u drugoj državi ostao bez putne isprave, radi povratka u Crnu Goru.

PASOŠ

Novi crnogorski pasoš je biometrijski i izdaju ga nadležni organi unutrašnjih poslova.

Zahtjev za izdavanje pasoša može se, za sada, podnijeti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore:  generalnim konzulatima u Frankfurtu i u Njujorku.

Za izdavanje pasoša, pored ličnog prisustva, porebna su sljedeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih, odnosno matičnog registra rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- dokaz o identitetu (stari pasoš, lična karta i dr).

Za izdavanje pasoša djeci do 18 godina, pored ličnog prisustva djece, obavezno je i prisustvo oba roditelja, ili jednog sa uredno ovjerenim ovlašćenjem od drugog, koje mora biti prevedeno na crnogorski jezik.

Rok važenja pasoša je 10 godina. Izuzetno, djetetu do navršene četvrte godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije (2) godine.

Crnogorski državljani kojima je važnost pasoša istekla u toku boravka u inostranstvu, za povratak u zemlju mogu dobiti putni list u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore, a u zemljama u kojima Crna Gora nema svoje predstavništvo u DKP Srbije, a oni koje se nalaze u Azerbejdžanu, Gruziji, Jermeniji, Moldaviji i Kazahstanu - u DKP Bugarske u ovim zemljama.

Za dijete rođeno u inostranstvu potrebno je da roditelj podnose zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih i u Knjigu državljana Crne Gore.

Zahtjev za upis se podnosi nadležnom DKP Crne Gore u inostranstvu, uz višejezični međunarodni obrazac, ili uz nacionalni izvod iz matične knjige rođenih s prevodom na naš jezik, ovjerenim od notara ili ovlašćenog prevodica koji DKP dostavlja u zemlju na dalji postupak upisa u Matične knjige.

PUTNI LIST

Prilikom boravka u inostranstvu može se desiti gubitak pasoša. U tom slučaju treba, bez odlaganja, prijaviti policijskim organima strane države gubitak pasoša i obavezno uzeti potvrdu o tome. Nakon prijave gubitka pasoša obratiti se najbližem DKP Crne Gore, radi izdavanja putnog lista.

Za izdavanje putnog lista potrebna su sljedeća dokumenta:
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o identitetu
- 2 fotografije (3,5 x 4,5 cm)

Ukoliko se ne posjeduju neka od navedenih dokumenata ili ih je nemoguće pribaviti, nadležno DKP će se pobrinuti za obezbjeđenje neophodnog radi izdavanja putnog lista i omogućavanja povratka u zemlju.

U cilju pružanja konzularne zaštite i izdavanje putnog lista, u onim zemljama gdje Crna Gora nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo, moguće je obratiti se DKP Republike Srbije. Takođe, naši državljani u Azerbejdžanu, Jermeniji, Gruziji, Moldaviji i Kazahstanu mogu se obratiti DKP Republike Bugarske.