Мања слова Већа слова РСС
МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Основне конзуларне функције

Конзулати и конзуларна одјељења амбасада су "држава у малом".

Основне конзуларне функције су:

а) заштита, у држави пријема, интереса државе Црне Горе и њених држављана, физичких и правних лица у границама које допушта медјународно право;

б) пријава новородјене дјеце, пријављивање склопљеног брака (али се брак не може склопити у нашим ДКП-има);

ц) јавнобиљежничка функција овјере потписа, преписа, фотокопија и овлашћења;

д) прибављање извода из матичне књиге рођених, увјерења о држављанству, као и издавање других увјерења и потврда;

е) издавање пасоша и других путних исправа држављанину Црне Горе, као и виза;

ф) уручивање судских позива и других писмена, састављање тестамената и заштита интереса држављана Црне Горе у погледу насљеђивања у држави пријема;

г) пружање помоћи и заштите у случају лишавања слободе, издржавања казне затвора и у случају несреће;

х) пријављивање смрти и издавање спроводнице ради сахране преминулог у Црној Гори.

Конзулати имају и дипломатску функцију, јер раде на унапређењу билатералних економских, културних, научних, образовних и других  односа на локалном, односно регионалном нивоу, информисању јавности, а такође развијају сарадњу са исељеницима из Црне Горе на свом конзуларном подручју и воде бригу о очувању њиховог националног и културног идентитета, помажу организовање и прате рад њихових клубова и удружења.

Конзулати/амбасаде су ваша прва адреса у иностранству уколико вам се деси нешто непредвиђено. Ако останете без докумената или из других разлога западнете у невољу, обратите се се најближем дипломатско-конзуларном представништву Црне Горе.

 

.