Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Osnovne konzularne funkcije

Konzulati i konzularna odjeljenja ambasada su "država u malom".

Osnovne konzularne funkcije su:

a) zaštita, u državi prijema, interesa države Crne Gore i njenih državljana, fizičkih i pravnih lica u granicama koje dopušta medjunarodno pravo;

b) prijava novorodjene djece, prijavljivanje sklopljenog braka (ali se brak ne može sklopiti u našim DKP-ima);

c) javnobilježnička funkcija ovjere potpisa, prepisa, fotokopija i ovlašćenja;

d) pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenja o državljanstvu, kao i izdavanje drugih uvjerenja i potvrda;

e) izdavanje pasoša i drugih putnih isprava državljaninu Crne Gore, kao i viza;

f) uručivanje sudskih poziva i drugih pismena, sastavljanje testamenata i zaštita interesa državljana Crne Gore u pogledu nasljeđivanja u državi prijema;

g) pružanje pomoći i zaštite u slučaju lišavanja slobode, izdržavanja kazne zatvora i u slučaju nesreće;

h) prijavljivanje smrti i izdavanje sprovodnice radi sahrane preminulog u Crnoj Gori.

Konzulati imaju i diplomatsku funkciju, jer rade na unapređenju bilateralnih ekonomskih, kulturnih, naučnih, obrazovnih i drugih  odnosa na lokalnom, odnosno regionalnom nivou, informisanju javnosti, a takođe razvijaju saradnju sa iseljenicima iz Crne Gore na svom konzularnom području i vode brigu o očuvanju njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta, pomažu organizovanje i prate rad njihovih klubova i udruženja.

Konzulati/ambasade su vaša prva adresa u inostranstvu ukoliko vam se desi nešto nepredviđeno. Ako ostanete bez dokumenata ili iz drugih razloga zapadnete u nevolju, obratite se se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore.

 

.