MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Aktuelnosti

11.09.2020.

JAVNI OGLAS za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 84 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

31.01.2020.

OBAVJEŠTENJE o listi tema za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita u 2020. godini

Na osnovu člana 3 stav 3 Pravilnika o programu i načinu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita („Službeni list CG“, broj 47/19) i Odluke o listi tema za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita u 2020. godini

23.01.2020.

OBAVJEŠTENJE o vremenu i mjestu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 84 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17) i Odluke o vremenu i mjestu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita broj: 9/012-7/8-1/20 od 23. januara 2020. godine

10.12.2019.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 84 stav 6 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

15.11.2019.

JAVNI OGLAS za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 84 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje JAVNI OGLAS za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita Ministarstvo vanjskih poslova organizovaće polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita u periodu od 16-20. decembra 2019. godine.

12.11.2019.

OBAVJEŠTENJE o listi tema za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita u 2019. godini

Na osnovu člana 3 stav 3 Pravilnika o programu i načinu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita („Službeni list CG“, broj 47/19) i Odluke o listi tema za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita u 2019. godini broj: 012/7-8/3 od 11.11.2019. godine, Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

08.11.2019.

OBAVJEŠTENJE o vremenu i mjestu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 84 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17) i Odluke o vremenu i mjestu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita broj: 012/7-8/2 od 8.11.2019. godine, Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

19.09.2019.

Pravilnik o programu i načinu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Ministarstvo vanjskih poslova donijelo je pravilnik o programu i načinu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita.