Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Program aktivnosti crnogorskog predsjedavanja

Datum

Mjesto

Događaj/organizator

2010. godina

10. septembar

Podgorica,
Crna Gora

Prvi sastanak političkih direktora

16. septembar

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prvi Koordinacioni sastanak SEECP Trojke, predstavnika RCC i Evropske komisije

2. decembar

Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Drugi Koordinacioni sastanak SEECP Trojke, predstavnika RCC i Evropske komisije

15. decembar

Podgorica

Konferencija nacionalnih savjeta Evropskog pokreta u Jugoistočnoj Evropi – Evropski pokret, RCC, crnogorsko predsjedavanje SEECP

2011. godina

19. januar

Podgorica

Sastanak šefova konzularnih odjeljenja

27. januar

Bečići (Budva)

Drugi sastanak političkih direktora

28. januar

Bečići (Budva)

Neformalni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja učesnica SEECP

14 - 15. mart

Budva

Sastanak ministara odbrane

16 - 18. mart

Budva

Sastanak ministara pravde i unutrašnjih poslova

7. mart

Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Treći Koordinacioni sastanak SEECP Trojke, predstavnika RCC i Evropske komisije

8. april

Budva

Sastanak ministara održivog razvoja i energetike na temu "Zelena ekonomija u kontekstu održivog razvoja u sektoru energetike"

20-22. april

Budva

Sastanak generalnih direktora za upravljanje u vanrednim situacijama

               5-6. maj

              Podgorica                 Prvi sastanak Radne grupe parlamentarne dimenzije SEECP

 10. maj

Podgorica

Regionalna konferencija o nuklearnoj energiji „Globalni trendovi i perspektive u Jugoistočnoj Evropi"

9-10. maj

Budva

Sastanak direktora nacionalnih agencija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

11. maj                  Sarajevo

Četvrti Koordinacioni sastanak SEECP Trojke, predstavnika RCC i Evropske komisije

30. maj               Podgorica Treći sastanak političkih direktora SEECP

13-15. jun

 Crna Gora Sastanak predsjednika parlamenata zemalja učesnica SEECP

27. jun

Budva

Četvrti sastanak političkih direktora SEECP

28. jun

Budva

Godišnji sastanak RCC

29. jun

Budva

Sastanak ministara vanjskih poslova SEECP

30. jun

Budva

Samit šefova država i vlada SEECP