Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Prioriteti crnogorskog predsjedavanja SEECP ( jun 2010 - jun 2011 )

-PRIORITETI-

Crna Gora je preuzela predsjedavanje Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) 23. juna 2010. godine na Samitu šefova država i vlada članica SEECP u Istanbulu.

Tokom predsjedavanja Crna Gora će raditi na unaprijeđenju demokratskih vrijednosti i promociji evropskih standarda kao okosnice regionalnog razvoja i saradnje država učesnica SEECP. Poseban akcenat će biti stavljen na jačanje parlamentarne saradnje u okviru SEECP, kao i na oblast pravosuđa i unutrašnjih poslova u regionu Jugoistočne Evrope.

Crnogorsko predsjedavanje će težiti unaprijeđenju konkretne projektno-orijentisane saradnje kroz regionalni okvir Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), u pravcu održavanja dugoročne stabilnosti i dinamičnog razvoja svih zemalja i regiona u cjelini. Crna Gora će snažno podržavati jačanje uloge RCC, kao operativnog tijela SEECP, na planu jačanja principa regionalnog vlasništva, kroz obezbjeđivanje implementacije Strategije i Radnog programa RCC za period 2011-2013.

Kroz predsjedavanje SEECP, Crna Gora će konkretno izraziti posvećenost regionalnoj saradnji i unaprijeđenju dobrosusjedskih odnosa kroz očuvanje mira, stabilnosti i bezbjednosti regiona.

Crna Gora će promovisati demokratske vrijednosti i evropske i evroatlantske standarde na putu integracija u Evropsku uniju i NATO.

Crnogorsko predsjedavanje će se usmjeriti na jačanje institucionalnog dijaloga sa Evropskom komisijom i institucijama EU i unaprijeđivanje evropske perspektive država članica SEECP koje još uvijek nijesu članice EU.

Crna Gora će nastaviti sa promovisanjem SEECP na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao »jedinstvenog glasa« regiona i pouzdanog partnera međunarodne zajednice.

Uzimajući u obzir političke prioritete regiona u ovom periodu, Crna Gora će raditi na poboljšanju koordinacije agende aktivnosti SEECP. Takođe će nastaviti da razvija saradnju sa različitim regionalnim i međunarodnim organizacijama i inicijativama, izbjegavajući preklapanje aktivnosti.

Crna Gora će raditi na povećanju zajedničke posvećenosti država članica SEECP konstruktivnom jačanju saradnje nadležnih institucija u pronalaženju mehanizama za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Tokom crnogorskog predsjedavanja pažnja će biti usmjerena i na:

- jačanje veze privatnog—javnog partnerstva u JIE kao instrumenta za strukturalne reforme i ekonomski razvoj;
- jačanje ekonomskog razvoja, razvoj trgovine i podsticanje investicija;
- razvoj saobraćajne infrastrukture i energetike;
- razvijanje regionalnog dijaloga na temu zaštite životne sredine i globalnog zagrijavanja, te razvoja infrastrukture za prevenciju prirodnih nepogoda;
- unaprijeđivanje obrazovanja i nauke;