Мања слова Већа слова РСС
МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Запошљавање у МВП

Драге будуће колеге,

Имате шансу да уђете у свијет дипломатије, да на међународном плану промовишете политику своје земље, њене политичке, економске , културне и друге вриједности.

  • Да представљате и заступате своју земљу, спроводите њену спољну политику, штитите њене интересе као дипломата у односима са другим државама, у међународним институцијама и организацијама.
  • Да преговарате у њено име, јачате њен углед и позицију у међународним односима, обавјештавате је о свим  питањима која могу бити од интереса за вашу државу, њену позицију и углед у свијету.
  • Да успостављате и изграђујете билатералне и пријатељске односе у области политике, привреде, културе.....

Бићете у прилици да се стручно усавршавате у иностранству, да путујете, да са другим људима размјењујете идеје, информације, знање, систем вриједности, стилове живота, моделе понашања, традиције и обичаје - све што доприноси изграђивању сопствене личности, и што ће бити вредновано у свакој прилици и свакој комуникацији.

Дипломатија је лијеп, али и одговоран посао. Подразумијева односе и сарадњу  са другим државама и медјународним организацијама.

Захтијева знање и искуство, способност и изградјен осјећај за комуникацију и преговарање, вјештину и спремност да учествујете у рјешавању и најсложенијих питања на билатералном и мултилатералном плану, од интереса за вашу земљу.

Дипломата има обавезу да успјешно представља државу, штити њене интересе и интересе њених грађана, аналитички  сагледава и предвидја догађаје и процесе у појединим земљама, међународним организацијама и међународним односима у цјелини, и о томе је благовремено извјештава своју државу.

Као особине успјешног дипломате често се наводе: образовање, широка општа и политичка култура, знање страних језика, интегритет, смиреност, шарм, опрезност и објективност, поштење, мудрост, разборитост у расуђивању, одлучност и имагинација, дар запажања и проницљивост итд.

Вјероватно да нема дјелатности у којој грешке и промашаји учињеног и посљедице нечињења имају тако погубне и вишеструке штете у политичком, материјалном и престижном смислу, као што је то случај у дипломатији. Због тога је наглашен значај стручности и компетентности у дипломатској служби. За бављење пословима дипломатије, поред жеље, спремности и знања које имате,потребни су вам и искуство и пракса. Битно је да са  највећом пажњом и одговорношћу савладате професионални, занатски дио посла.

„ Министарство вањских послова врши послове управе који се односе на:

• извршавање утврђене спољне политике Црне Горе са другим државама, међународним организацијама и институцијама,
• праћење стања и развој међународних односа, као и билатералне сарадње са другим државама,
• праћење и презентација политичке ситуације и координирање активности министарства и институција Државе у процесу придруживања ЕУ и другим регионалним и глобалним међународним организацијама и институцијама,
• праћење и презентација политичке ситуације и координирање активности министарства и институција Државе у оквиру НАТО и приликом испуњавања обавеза које произилазе из чланства,
• давање иницијативе Влади за успостављање и прекид дипломатских односа са другим државама, учлањење Црне Горе у међународне организације, представљање Црне Горе у Уједињеним нацијама, Организацији за европску безбједност и сарадњу, Европској унији, Савјету Европе и отварање односно затварање дипломатско-конзуларних представништава,
• обављање дипломатских, конзуларних и других стручних послова који се односе на остваривање политичких, економских, културно-информативних и других односа са другим државама и међународним организацијама,
• припрему, закључивање и извршавање међународних уговора и других међународних правних аката итд.

Радни однос у МВП се заснива на основу интерног огласа (преузимањем државног службеника, односно намјештеника из другог органа), јавног огласа (за државне службенике и намјештенике) и јавног конкурса (за руководећа лица). За више информација посјетите wеб сите Управе за кадрове Црне Горе.

Да би Црна Гора у пуној мјери остварила своје специфичне потребе и интересе на међународном плану, неопходна је квалификована и професионална дипломатија.

У томе је и ваша шанса.“