Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Zapošljavanje u MVP

Drage buduće kolege,

Imate šansu da uđete u svijet diplomatije, da na međunarodnom planu promovišete politiku svoje zemlje, njene političke, ekonomske , kulturne i druge vrijednosti.

  • Da predstavljate i zastupate svoju zemlju, sprovodite njenu spoljnu politiku, štitite njene interese kao diplomata u odnosima sa drugim državama, u međunarodnim institucijama i organizacijama.
  • Da pregovarate u njeno ime, jačate njen ugled i poziciju u međunarodnim odnosima, obavještavate je o svim  pitanjima koja mogu biti od interesa za vašu državu, njenu poziciju i ugled u svijetu.
  • Da uspostavljate i izgrađujete bilateralne i prijateljske odnose u oblasti politike, privrede, kulture.....

Bićete u prilici da se stručno usavršavate u inostranstvu, da putujete, da sa drugim ljudima razmjenjujete ideje, informacije, znanje, sistem vrijednosti, stilove života, modele ponašanja, tradicije i običaje - sve što doprinosi izgrađivanju sopstvene ličnosti, i što će biti vrednovano u svakoj prilici i svakoj komunikaciji.

Diplomatija je lijep, ali i odgovoran posao. Podrazumijeva odnose i saradnju  sa drugim državama i medjunarodnim organizacijama.

Zahtijeva znanje i iskustvo, sposobnost i izgradjen osjećaj za komunikaciju i pregovaranje, vještinu i spremnost da učestvujete u rješavanju i najsloženijih pitanja na bilateralnom i multilateralnom planu, od interesa za vašu zemlju.

Diplomata ima obavezu da uspješno predstavlja državu, štiti njene interese i interese njenih građana, analitički  sagledava i predvidja događaje i procese u pojedinim zemljama, međunarodnim organizacijama i međunarodnim odnosima u cjelini, i o tome je blagovremeno izvještava svoju državu.

Kao osobine uspješnog diplomate često se navode: obrazovanje, široka opšta i politička kultura, znanje stranih jezika, integritet, smirenost, šarm, opreznost i objektivnost, poštenje, mudrost, razboritost u rasuđivanju, odlučnost i imaginacija, dar zapažanja i pronicljivost itd.

Vjerovatno da nema djelatnosti u kojoj greške i promašaji učinjenog i posljedice nečinjenja imaju tako pogubne i višestruke štete u političkom, materijalnom i prestižnom smislu, kao što je to slučaj u diplomatiji. Zbog toga je naglašen značaj stručnosti i kompetentnosti u diplomatskoj službi. Za bavljenje poslovima diplomatije, pored želje, spremnosti i znanja koje imate,potrebni su vam i iskustvo i praksa. Bitno je da sa  najvećom pažnjom i odgovornošću savladate profesionalni, zanatski dio posla.

„ Ministarstvo vanjskih poslova vrši poslove uprave koji se odnose na:

• izvršavanje utvrđene spoljne politike Crne Gore sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama,
• praćenje stanja i razvoj međunarodnih odnosa, kao i bilateralne saradnje sa drugim državama,
• praćenje i prezentacija političke situacije i koordiniranje aktivnosti ministarstva i institucija Države u procesu pridruživanja EU i drugim regionalnim i globalnim međunarodnim organizacijama i institucijama,
• praćenje i prezentacija političke situacije i koordiniranje aktivnosti ministarstva i institucija Države u okviru NATO i prilikom ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz članstva,
• davanje inicijative Vladi za uspostavljanje i prekid diplomatskih odnosa sa drugim državama, učlanjenje Crne Gore u međunarodne organizacije, predstavljanje Crne Gore u Ujedinjenim nacijama, Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, Evropskoj uniji, Savjetu Evrope i otvaranje odnosno zatvaranje diplomatsko-konzularnih predstavništava,
• obavljanje diplomatskih, konzularnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na ostvarivanje političkih, ekonomskih, kulturno-informativnih i drugih odnosa sa drugim državama i međunarodnim organizacijama,
• pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih pravnih akata itd.

Radni odnos u MVP se zasniva na osnovu internog oglasa (preuzimanjem državnog službenika, odnosno namještenika iz drugog organa), javnog oglasa (za državne službenike i namještenike) i javnog konkursa (za rukovodeća lica). Za više informacija posjetite web site Uprave za kadrove Crne Gore.

Da bi Crna Gora u punoj mjeri ostvarila svoje specifične potrebe i interese na međunarodnom planu, neophodna je kvalifikovana i profesionalna diplomatija.

U tome je i vaša šansa.“