Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednostiGeneralni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL vladimir.vucinic@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 352; 416 325
kontakt-fax.gifFAX +382 (0)20 225 702
KONTAKT OSOBA Vladimir Vučinić, generalni direktor Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti


Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL  
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 352;
kontakt-fax.gifFAX +382 (0)20 225 702
KONTAKT OSOBA


Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL dragana.vesovic@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 396;
kontakt-fax.gifFAX +382 (0)20 225 702
KONTAKT OSOBA Dragana Vešović, direktorica Direkcije za operacije, partnersku politiku i regionalnu saradnju


Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL dijana.tuci@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 396;
kontakt-fax.gifFAX +382 (0)20 225 702
KONTAKT OSOBA Dijana Tući, direktorica Direkcije za politiku bezbjednosti